ESOcast 61: Chile Chill 5 - Përshtypje nga La Silla

Në këtë episod ne shohim nga afër teleskopët dhe instrumentet e observatorit të parë të ESO-s në La Silla në Kilin e Veriut.

Të drejtat:

ESO
Editing: Herbert Zodet.
Web and technical support: Mathias André and Raquel Yumi Shida.
Written by: Phillip Keane.
Music: John Stanford (johnstanfordmusic.com).
Footage and photos: ESO, Alexandre Santerne, José Francisco Salgado (josefrancisco.org), H. Dahle, Y. Beletsky (LCO), Dave Jones, F. Comeron, Nick Risinger (skysurvey.org), Digitized Sky Survey 2.
Directed by: Herbert Zodet.
Executive producer: Lars Lindberg Christensen.

 

ESOcast HD (High Definition - 1280 x 720)
ESOcast SD (Standard Definition - 640 x 480)

ESOcast HD (High Definition) in iTunes
ESOcast SD (Standard Definition) in iTunes

Rreth kësaj Videoje

Id:esocast61a
Gjuha:sq
Data e Publikimit:Oct 17, 2013, 15:30 CEST
Njoftime të ngjashme:ann13086
Kohëzgjatja:07m 27s

Rreth objektit

Tipi:• Unspecified
• X - ESOcast

HD


Large

QT e madhe
114,2 MB

Medium

Publikim Video
90,4 MB
MPEG-1 Mesatar
188,2 MB
Flash Mesatar
97,5 MB

Small

Flash i vogël
43,0 MB
QT e vogël
28,0 MB

For Broadcasters


Nëntitujt

German
2,2 KB
Czech
1,9 KB
Turkish
2,3 KB
English
2,1 KB
French
2,3 KB
Greek
3,2 KB
Portuguese
2,1 KB
Polish
2,1 KB
Italian
2,1 KB

Shih dhe