Filmim i ESO-s 34: Si të ndalojmë dridhjet e yllit - Një film për astronominë mbi eksplorimin e kufinjve të kozmosit me Dr. J
duke e shfaqur 101 tek 150 të 3306