O ESO

ESO, Evropská jižní observatoř, je nejvýznamnější mezivládní astronomická organizace v Evropě a nejproduktivnější astronomická observatoř na světě. ESO poskytuje astronomům nejmodernější výzkumná zařízení. Jejími členy jsou Belgie,Brazílie,Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Itálie, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko. Několik dalších zemí vyjádřilo o členství zájem.

Zatímco hlavní sídlo ESO (sestávající z vědeckého, technického i administrativního centra organizace) se nachází v německém Garchingu, poblíž Mnichova, provozuje tato organizace kromě centra v Santiagu ještě tři jedinečná pozorovací stanoviště v Chile. NaLa Silla má ESO několik optických dalekohledů střední velikosti, včetně teleskopu, který je zatím nejúspěšnější při hledání exoplanet o malých hmotnostech. Velmi velký dalekohled (VLT – Very Large Telescope) představuje nejmodernější astronomickou observatoř v oboru viditelného světla na světě, je umístěn ve výšce 2600 m nad mořem na hoře Paranal, kde se nachází také interferometr VLT a dva přehlídkové dalekohledy – VST a VISTA. Třetí observatoř je v nadmořské výšce 5000 m na náhorní plošině Llano de Chajnantor poblíž San Pedro de Atacama. Zde pracuje submilimetrový radioteleskop (APEX) a ve spolupráci se Severní Amerikou, Východní Asií a Chile se staví revoluční teleskop ALMA – obří soustava submilimetrových parabolických antén, každá o průměru 12 m.

ESO se chystá postavit 40-metrový Evropský extrémně velký dalekohled pro viditelné světlo a blízkou infračervenou oblast – E-ELT(European Extremely Large Telescope), který se stane &bdquonejvětším okem do nebe na světě".

Každoroční příspěvky členských států do ESO činí přibližně 143 milionů eur a ESO zaměstnává kolem 730 pracovníků.

Budováním a provozem systému nejvýkonnějších pozemních astronomických dalekohledů na světě, které umožňují významné vědecké objevy, ESO nabízí i bezpočet možností pro přenos technologií do dalších oborů včetně využívání techniky v jiných oblastech, poskytuje četné příležitosti uzavírat kontrakty na špičkové technologie, a je tudíž výraznou výkladní skříní evropského průmyslu.

HQ Garching
Ústředí ESO