Evropské okno do vesmíru

Artist impression of the ELTESO nabylo značné odborné dovednosti při plánování, konstrukci a provozování velkých astronomických teleskopů na odlehlých místech. Velmi velký teleskop ESO je nejmodernější pozemní optický teleskop a umožnil mnoho zásadních vědeckých objevů.

Tyto odborné dovednosti jsou páteří snah o vybudování Extrémně velkého dalekohledu pro evropské astronomy. ELT, dalekohled s primárním zrcadlem o průměru 39 metrů, je technicky a technologicky vysoce prestižní vědecký projekt, který si výžádal vývoj řady inovací. Nabízí proto i bezpočet možností pro přenos technologií do dalších oborů a pro využívání techniky v jiných oblastech, poskytuje též četné příležitosti uzavírat kontrakty na špičkové technologie, a je tudíž výraznou výkladní skříní evropského průmyslu.

ELT má širokou podporu v evropské vědecké obci. Je jediným projektem optické astronomie, který byl vybrán v plánu priorit zvaném Cestovní mapa Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury. Zaujímá také přední místo v Cestovní mapě evropské infrastruktury pro astronomii, kterou představila síť ASTRONET.

Skutečnost, že Evropa je vůdčí silou tohoto mimořádného projektu, nepochybně výrazně zlepší vědeckou, technickou i průmyslovou tvář Evropy.