Flyving gennem HD 100546 systemet
Zoom ind på Carina-tågen
Zoom ind på spiralgalaksen NGC 1187
Zoom ind på den åbne stjernehob Messier 11.
Næroptagelse af den åbne hob Messier 11
En grafisk fremstilling af to galakser i kollision
Zoom ind til stjernedannende område Gum 41
Zoom ind på den planetariske tåge Abell 33
Panorering hen over den planetariske tåge Abell 33
MUSE ser Orion-tågen
Et nærmere blik på stjernehoben NGC 3572 og dens dramatiske omgivelser
Udstrømning fra den aktive galakse NGC 3783 (illustration)
 Zoom ind på en formørkelsesvariabel i den Store Magellanske Sky
Kunstners billede af formørkelsesvariable
Zoom ind mod Havmågetågens vinger
Panorering hen over den mørke sky Lupus 3 og tilhørende varme unge stjerner
Zoom in på Rejetågen
Et tættere kig på de unge stjerner i den åbne stjernehob  NGC 2547
Et nærmere kig på spiralgalaksen NGC 1637
zoom-ind på den kugleformede stjernehob Messier 54
Overflyvning af den planlagte vej til Armazones
Zoom in på stjernehoben NGC 3572
Gassky rives i stykker af det sorte hul i Mælkevejens centrum
Zoom ind mod Beta Pictoris
Kunstners forestilling af den gule hyperkæmpestjerne HR 5171 A
Animation af Mælkevejen
 Et tættere kig på et APEX billede af et udsnit af Oriontågen
En panorering hen over en del af Havmågetågen
En kunstners forestilling af den berømte exoplanet Tau Boötis b
Panorering henover det stjernedannende område Gum 15
Et tættere kig på Rejetågen fra ESOs VST
Panorering over det stjernedannende område NGC 6559
Grønne-bønner-galaksen J2240
Panorering henover VISTA’s dybe billede af COSMOS-feltet
Zoom ind til den mørke sky Lupus 4
Et tæt kig på den mørke sky Lupus 4
Close-up af stjernedannelse i den sydlige del af Mælkevejen
Zoom-in på Gum 15
Zoom ind på de konstrasterende galakser NGC 1316 og 1317
MUSE-video af månen Europas passage over Jupiters skive
Panorering over VLT billedet af Toby Jug-tågen
Zoom ind mod stjernehoben NGC 6502 og den mørke sky Barnard 86
Infrarødt/synligt-lys overblændingsbilleder af stjernehoben NGC 6520 og den mørke sky Barnard 86
Den brune dværg ISO-Oph 102
Panorering hen over et nyt VLT-billede af spiralgalaksen NGC 1187
En kunstners forestilling af udviklingen af en varm, tung dobbeltstjerne
Zoom ind på exoplaneten Tau Boötis b
Zoom-ind på den klare stjernehob NGC 3293
Panoramanærbillede af stjernehoben NGC 3293
Panorering over det stjernedannende område Gum 41
Resultater: 101-150 ud af 196