Zinātniskā sadarbība

Zinātniskā sadarbība

ESO ir plaša programma stipendiātiem (jauniem astronomiem ar doktora grādu), kā arī studentiem, tādējādi veicinot Eiropas zinātnieku mobilitāti. Vecākie zinātnieki no dalībvalstīm un citām valstim uz laiku strādā kā viespētnieki ESO iestādēs. Turklāt ESO uztur intensīvu starptautisku konferenču programmu ar mūsdienīgu tematiku astronomisko zinātņu un tehnoloģijas jomā un sniedz organizatorisku atbalstu starptautiskajam zinātniskajam žurnālam „Astronomy and Astrophysics”.

Sadarbība ar rūpniecību

Lai nodrošinātu lietotājus ar aizvien labākiem astronomiskiem teleskopiem un instrumentiem, ESO cieši sadarbojas ar lielu skaitu Eiropas augsto tehnoloģiju uzņēmumu. Faktiski Eiropas uzņēmumiem ir būtiska nozīme ESO projektu īstenošanā. Bez aktīvas un entuziasma pilnas rūpniecības partneru līdzdalības no visām dalībvalstīm un Čīles tādi projekti nebūtu iespējami. Vairāk informācijas var atrast zem šķirkļa „Saistība ar rūpniecību”.

ESO un ES

ESO ir vadošā organizācija virszemes astronomijai Eiropā. Kopš tās dibināšanas 1962. gadā tā ir kļuvusi par galveno lielāko pētniecības infrastruktūru attīstītāju un apsaimniekotāju astronomijā, kā arī saskaņā ar savu Konvenciju pildījusi lielu lomu, veicinot un organizējot Eiropas sadarbību astronomijā kopumā. ESO tādējādi bija labi sagatavota, lai sniegtu nozīmīgu ieguldījumu Eiropas pētniecības jomas radīšanā, Eiropas Savienības ierosme, lai stiprinātu Eiropas pētniecību un attīstību un atbalstītu Eiropas centienus īstenot t.s. Lisabonas mērķus. ESO mijiedarbība ar Eiropas Savienību ietver:

Kamēr dažas aktivitātes ir saistītas ar pētniecību un attīstību (R&D) un nereti orientētas uz konkrētiem ESO projektiem, citas darbības attiecas uz sabiedrības informēšanu un izglītošanu. ESO arī piedalās notiekošās zinātnes politikas diskusijās Eiropas līmenī par turpmāko Eiropas pētniecības jomas attīstību.