Saistība ar rūpniecību

ESO zinātnieki un inženieri aktīvi strādā kopā ar saviem kolēģiem no Eiropas rūpniecības un citām Eiropas pētniecības institūcijām, lai attīstītu galvenās nākotnes tehnoloģijas. Faktiski Eiropas rūpniecībai ir būtiska nozīme ESO projektu īstenošanā. Bez aktīvas un entuziasma pilnas rūpniecības partneru līdzdalības no visām dalībvalstīm un Čīles šādi projekti nebūtu iespējami. Tehnoloģiju pārnešana palielina ESO pētniecības un attīstības darbības vērtību sabiedrībai kopumā, bet jo īpaši ESO dalībvalstīs.

Daži no šiem zinātnes un attīstības pasākumiem ietver jaunas optiski mehāniskas un optiski elektroniskas sistēmas un smago iekārtu ļoti augstas precizitātes kontroli un vadību. Citi ietver aparatūru un programmatūru kompleksiem teleskopiem un instrumentiem, matemātiski modernizētu attēlu apstrādi un metodes optimālai ļoti lielu datu apjomu arhivēšanai. ESO ir izstrādājusi revolucionāru „aktīvās optikas” sistēmu un tai ir nozīmīga loma „adaptīvās optikas” izstrādāšanā civiliem mērķiem. Šādām sistēmām nav tikai izšķiroša nozīme nākamās paaudzes teleskopiem, bet tagad tās iekļaujas vispārējās optiskās inženierzinātnēs. Piemēram, optisko viļņu frontes mērīšanas metode tiek izmantota arī mūsdienu medicīnā saistībā ar lāzerķirurģiju, acīs koriģējot augstākas pakāpes redzes defektus.

Arī tehnoloģijas attīstību jomā ESO uztur ciešus sakarus ar daudzām pētniecības grupām universitāšu institūtos savās dalībvalstīs un ārpus tām. Tādējādi astronomi dalībvalstīs ir dziļi iesaistīti zinātnisko instrumentu plānošanā un īstenošanā, kas nepieciešami VLT/VLTI, kā arī citiem esošiem vai ieplānotiem teleskopiem. Instrumentu attīstība piedāvā svarīgas iespējas nacionāliem pētniecības izcilības centriem, piesaistot daudz jaunu zinātnieku un inženieru.