Pirmie objekti Visumā

Artist impression of the E-ELTIedziļinoties vistālākajos objektos, E-ELT atradīs pēdas, kas ļaus saprast, kā pēc Lielā Sprādziena izveidojās pirmie objekti: pirmatnējās zvaigznes, pirmatnējās galaktikas un melnie caurumi un to savstarpējos sakarus. Pētījumi par ārkārtējiem objektiem tādiem kā melnie caurumi iegūs no E-ELT veiktspējas, gūstot plašāku ieskatu par laikā mainīgām parādībām, kas saistītas ar dažādiem procesiem, kas norit ap kompaktiem objektiem.

E-ELT ir paredzēts, lai veiktu detalizētus pētījumus par pirmajām galaktikām un sekotu to attīstībai cauri kosmiskajam laikam. Šo agrīno galaktiku novērojumi ar E-ELT dos pavedienus, kas palīdzēs saprast, kā šie objekti veidojas un attīstās. Turklāt E-ELT būs unikāls instruments, lai veiktu uzskaiti par dažādu ķīmisko elementu laikā mainīgo saturu Visumā un izprastu zvaigžņu veidošanās vēsturi galaktikās.

Viens no aizraujošākajiem E-ELT uzdevumiem ir iespēja tieši izmērīt Visuma izplešanās paātrinājumu. Šādam mērījumam būtu nozīmīgākā ietekme uz mūsu izpratni par Visumu. E-ELT arī meklēs iespējamās izmaiņas galvenajās fizikālajās konstantēs līdz ar laiku. Nepārprotamai šādu izmaiņu uziešanai būs tālejošas sekas mūsu izpratnē par vispārējiem fizikas likumiem.

Atpakaļ            Nākamais