Samarbeidspartnere

Vitenskapelige samarbeidspartnere

ESO har omfattende stipendiatprogrammer for både studenter og personer som er ferdige med sin PhD-grad, og bidrar således til utveksling av europeiske forskere. Erfarne forskere fra medlemslandene og andre land arbeider i perioder som gjesteforskere ved ESOs observatorier. I tillegg arrangerer ESO en rekke internasjonale konferanser med temaer innen astronomisk forskning og teknologi og bidrar med logistikk til den internasjonale forskningsjournalen Astronomy & Astrophysics.

Industrisamarbeid

For å gi forskerne stadig bedre teleskoper og instrumenter, samarbeider ESO tett med mange europeiske høyteknologibedrifter. Faktisk spiller europeisk industri en sentral rolle i ESOs prosjekter. Uten den aktive og entusiastiske innsatsen fra kommersielle partnere i alle medlemslandene og Chile, ville ikke slike prosjekter være mulig. Les mer på siden om industriforbindelser.

ESO og EU

ESO er den viktigste organisasjonen for bakkebasert astronomi i Europa. Siden starten i 1962 har den vokst til å bli ledende innen utvikling og drifting av de største astronomiske forskningsinfrastrukturer, men også &ndash i tråd med konvensjonen &ndash hatt en betydningsfull rolle i å fremme og organisere europeisk samarbeid innen astronomi generelt. ESO er derfor godt forberedt til å bidra mot dannelsen av European Research Area, et initiativ fra EU for å stimulere forskning og teknologiutvikling og hjelpe Europa å nå de såkalte Lisboa-målene. ESOs samarbeid med EU omfatter:

  • direkte tiltak gjennomført via rammeprogrammer;
  • deltagelse i EU-finansierte nettverk, slik som OPTICON og ASTRONET;
  • aktiviteter gjennomført gjennom EIROforum-samarbeidet.

Mens enkelte aktiviteter omhandler forskning og teknologiutvikling og er tilknyttet spesifikke ESO-prosjekter, gjelder andre tiltak formidling og utdanning. ESO deltar også i diskusjonen rundt forskningspolitikk og den videre utvikling av European Research Area.