Industriforbindelser

ESOs forskere og ingeniører jobber aktivt sammen med sine kollegaer i europeisk industri og andre forskningsinstitusjoner for å utvikle teknologi for framtiden. Faktisk spiller europeisk industri en avgjørende rolle for realiseringen av ESOs mange prosjekter. Uten den aktive og entusiastiske innsatsen fra kommersielle partnere i alle medlemslandene og Chile, ville ikke slike prosjekter være mulig. Teknologioverføringene øker verdien og nytten av ESOs forsknings- og utviklingsaktiviteter overfor samfunnet generelt, men selvsagt aller mest i organisasjonens medlemsland.

Noen av disse forsknings- og utviklingsaktivitetene omfatter nye opto-mekaniske og opto-elektroniske systemer og ekstremt nøyaktig kontroll og styring av tungt utstyr. Andre omfatter maskinutstyr og programvare for kompliserte teleskoper og instrumenter, avanserte bildebehandlingsteknikker og optimal håndtering, arkivering og aksessering av særdeles store datamengder. ESO utviklet aktiv optikk og hadde en sentral rolle i utviklingen av adaptiv optikk for sivile anvendelser. Slike AO-systemer er ikke bare en nødvendighet for neste generasjon teleskoper, men finner nå veien inn i vanlig optikkteknologi. I dag anvendes f.eks. AO-teknikker i avansert øyelaserkirurgi.

Også når det gjelder teknologiutvikling samarbeider ESO tett med forskningsgrupper ved ulike universiteter både i medlemslandene og utenom. Astronomer i medlemslandene deltar derfor aktivt i planleggingen og gjennomføringen av vitenskapelige instrumenter til VLT/VLTI, i tillegg til andre eksisterende eller planlagte teleskoper. Instrumentutvikling gir viktige muligheter for ledende nasjonale forskningssentra og tiltrekker seg mange unge forskere og ingeniører.

Kunngjøringer

En ny ESO-brosjyre kalt "A Universe of Discoveries" er tilgjengelig

Andre publikasjoner kan også være av interesse.