Europas vindu mot universet

Artist impression of the E-ELTESO har bygd opp en betydelig ekspertise innen planlegging, konstruksjon og drifting av store astronomiske teleskoper på avsidesliggende steder. ESOs Very Large Telescope er verdens mest avanserte bakkebaserte optiske teleskop og har muliggjort en rekke vitenskapelige gjennombrudd.

Denne ekspertisen danner ryggraden i innsatsen for å utvikle et ekstremt stort teleskop til Europas astronomer. Ved utgangen av 2006 var den grunnleggende designen fastlagt. Den endelige utformingen av observatoriet er nå i gang og utviklingsstudien er beregnet til 57 millioner euro. Målet er å starte driften av E-ELT i begynnelsen av neste tiår. Utover designstudiene er mer enn 30 europeiske vitenskapsinstitusjoner og høyteknologibedrifter i gang med å undersøke de teknologiske aspekter knyttet til store teleskoper. Disse aktivitetene skjer innenfor to rammeprogram kalt "Framework Programme 6 ELT Design Study" og "Framework Programme 7 E-ELT Preparation Project", som er delvis finansiert av Europakommisjonen. E-ELT er et høyteknologisk og meget prestisjefylt prosjekt motivert av vitenskap, og innbefatter en rekke innovative løsninger. Det gir utallige muligheter for teknologioverførsel og lukrative teknologikontrakter og vil være et stort utstillingsvindu for europeisk industri.

E-ELT har allerede fått bred støtte i det europeiske vitenskapsmiljøet. Det er det eneste optiske astronomiprosjekt som er utvalgt i kjøreplanen for European Strategy Forum on Research Infrastructures. Det har også en meget framtredende plass i ASTRONET European Infrastructure Roadmap for Astronomy.

Det europeiske lederskap av dette store prosjektet vil uten tvil øke profilen til europeisk forskning, teknologi og industri.

Tilbake            Neste