Å forberede en revolusjon

Astronomi er inne i en gyllen æra. De siste tiårene er det gjort fantastiske oppdagelser som har begeistret mennesker fra alle samfunnslag. Oppdagelsene strekker seg fra de første planeter som kretser rundt andre stjerner, til det akselererende univers som er dominert av den mystiske mørke materien og mørke energien.

Artist impression of the E-ELTEuropa er i teten innenfor alle områder av moderne astronomi, mye takket være de bakkebaserte observatoriene som drives av ESO, den fremste mellomstatlige astronomiorganisasjon i verden. Utfordringen er å befeste og styrke denne posisjonen i framtiden. Dette skal oppnås med et revolusjonerende bakkebasert teleskopkonsept, European Extremely Large Telescope (E-ELT), som er langt bedre enn de fasiliteter som finnes i dag. En slikt teleskop kan meget vel komme til å revolusjonere vår oppfatning av universet på samme måte som Galileo Galileis teleskop gjorde for 400 år siden.

E-ELT, med en speildiameter på omkring 40 meter, er nå inne i en meget detaljert designfase. Den endelige beslutningen om å starte byggingen forventes i 2011. Observasjonene skal etter planen starte tidlig neste tiår.

Teleskopets "øye" vil være nesten en halv fotballbane i diameter og samle 15 ganger mer lys enn dagens største teleskoper. Teleskopet har en nyskapende fem-speilsdesign som inneholder adaptiv optikk for å motvirke effektene fra den turbulente jordatmosfæren og således gi eksepsjonell bildekvalitet. Hovedspeilet vil bestå av nesten 1000 sekskantede segmenter.

 

Tilbake            Neste