Å finne et hjem

Artist impression of the E-ELTEt ekstraordinært teleskop fortjener et ekstraordinært observasjonssted. Det legges derfor ned stor innsats i å finne det best egnede hjem for E-ELT. Stikkord er høyt og tørt, slik at observasjonene påvirkes så lite som mulig av jordatmosfæren. Utvelgelseskomiteen, E-ELT Site Selection Advisory Committee, har nøye gransket aktuelle steder i Argentina, Chile, Marokko og Spania. Lignende undersøkelser er også foretatt av et annet team i forbindelse med Thirty-Meter Telescope (TMT). Stedene som testes i forbindelse med TMT, ligger i Nord- og Sør-Amerika. Ut fra effektivitetshensyn er disse utelatt fra E-ELT-studien, men alle data deles mellom gruppene.

Den 2.–3. mars 2010 leverte E-ELTs utvelgelseskomité en rapport til ESO-rådet. Den bekreftet at alle de mest aktuelle stedene – Armazones, Ventarrones, Tolonchar og Vizcachas i Chile, pluss den spanske øya La Palma på Kanariøyene – hadde meget gode forhold for astronomiske observasjoner. Hvert av stedene hadde også sine spesielle fordeler. Den tekniske rapporten slo likevel fast at Cerro Armazones, i nærheten av Paranal, utmerket seg klart. Dette fjellet hadde den beste kombinasjonen av alle de viktige faktorene hva gjelder atmosfæriske forhold, i tillegg til at driften kunne integreres med ESOs eksisterende Paranal-observatorium.

Cerro Armazones er et fjell 3060 moh. sentralt i den chilenske Atacamaørkenen. Stedet ligger om lag 130 km sør for byen Antofagasta og rundt 20 km fra Paranal hvor ESOs Very Large Telescope holder til.

26. april 2010 bestemte ESO-rådet at Cerro Armazones blir tilholdssted for det planlagte European Extremely Large Telescope (E-ELT).

 

Tilbake            Neste