ESOs kartleggingsteleskoper

Survey Telescope

Kartlegging av himmelen i minste detail

To nye og kraftige teleskoper – Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy (VISTA) og VLT Survey Telescope (VST) – er nå i drift ved ESOs Paranal-observatorium i det nordlige Chile. De er sannsynligvis de kraftigste dedikerte kartleggingsteleskoper i verden og vil øke oppdagelsespotensialet til Paranal-observatoriet betraktelig. Teleskoper av denne typen ("survey telescopes" på engelsk) er designet for å kunne avbilde og gjennomsøke store himmelområder.

Mange av de mest interessante astronomiobjektene – fra små, men potensielt farlige jordkryssende asteroider til de fjerneste kvasarer – er sjeldne. Å finne dem er som å lete etter en nål i en høystakk. De største teleskopene, eksempelvis ESOs Very Large Telescope (VLT) og NASA/ESAs Hubble-teleskop, kan bare studere et ørlite himmelområde av gangen. VISTA og VST er derimot designet for â fotografere store områder raskt og med høy følsomhet. De to teleskopene vil bruke opptil fem år på å gjennomføre ni nøye planlagte himmelkartlegginger og vil produsere enorme bilde- og katalogarkiver som astronomer vil dra nytte av i flere tiår framover. Kartleggingsteleskopene vil være sentrale i utviklingen og utnyttelsen av framtidige observatorier som f.eks. European Extremely Large Telescope (E-ELT) og James Webb Space Telescope (JWST).

Interessante objekter som oppdages av kartleggingsteleskopene vil utgjøre mål for mer detaljerte studier, både med naboteleskopene VLT og andre teleskoper på bakken og i rommet. Begge kartleggingsteleskopene er plassert i kupler nær VLT og nyter godt av de samme eksepsjonelle observasjonsforholdene og den samme effektive driftsmodellen.

VISTA har et speil på 4,1 meter i diameter og er verdens største teleskop spesiallaget for kartlegging av himmelen i nær-infrarødt lys. Det ble påtenkt og utviklet av England og ble et ”in natura”-bidrag til ESO som del av Englands innmeldingsavtale med ESO. Hovedspeilet har den største krumning av alle teleskoper av tilsvarende størrelse, og byggingen var en formidabel prestasjon. VISTAs hjerte er et tre-tonns kamera med 16 spesialdetektorer som kan registrere infrarødt lys med en samlet oppløsning på 67 megapiksler. Synsfeltet er det største blant alle astronomiske kameraer beregnet for nær-infrarødt lys.

Ved å observere på bølgelengder lengre enn det som det menneskelige øye oppfatter, kan VISTA studere objekter som er nesten umulige å avbilde i synlig lys – typisk fordi de er for kalde, tilslørt av støvskyer eller fordi lyset deres har blitt strukket mot lengre/rødere bølgelengder grunnet universets utvidelse.

VISTA er i stand til å registrere og katalogisere objekter over hele den sørlige natthimmelen med 40 ganger større følsomhet enn det tidligere infrarøde kartlegginger har gjort (eksempelvis den meget vellykkede Two Micron All-Sky Survey). VISTA ble satt i drift i begynnelsen av 2010.

VST er et toppmoderne 2,6 meter stort teleskop utstyrt med OmegaCAM, et monsterkamera med 268 megapiksler og et synsfelt over fire ganger større enn fullmånens himmelutstrekning. Det utfyller VISTA, men observerer i synlig lys. VST er et fellesforetak mellom ESO og Osservatorio Astronomico di Capodimonte (OAC) i Napoli, en forskningsavdeling tilhørende Det italienske nasjonalinstituttet for astrofysikk (INAF). Teleskopet har vært i drift ved Paranal-observatoriet siden våren 2011.

De vitenskapelige målene til denne himmelkartleggingen omfatter mange av de mest spennende utfordringene i moderne astrofysikk: Hva er f.eks. den mørke materien og hvordan kan vi best oppdage og studere jordkryssende eller ”jordnære” asteroider? Prosjektene vil bli utført av store astronom-team fra hele Europa. Noen av studiene vil omfatte mesteparten av den sørlige himmelhalvkulen, mens andre vil fokusere på mindre himmelområder.

Både VISTA og VST kommer til å produsere enorme mengder data – bildene fra VISTA og VST/OmegaCam har henholdsvis 67 og 268 megapiksler. De to kartleggingsteleskopene vil generere mye mer data hver natt enn alle de andre instrumentene på VLT til sammen. Samlet vil dataene fra VST og VISTA kreve mer enn 100 Terabyte lagringsplass hvert år.

 

More about the ESO Survey Telescopes

  • More images and videos are available in the ESO multimedia archive.
  • For Scientists: for more detailed information, please visit the VST website and the VISTA website