Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy (VISTA)

VISTA – Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy – er del av ESOs Paranal-observatorium. VISTA opererer på nær-infrarøde bølgelengder og er verdens største kartleggingsteleskop. Dets store speil, vide synsfelt og svært følsomme detektorer gir forskere et helt nytt blikk på den sørlige nattehimmel.

Teleskopet er plassert på en topp ikke langt unna ESOs Very Large Telescope (VLT) og nyter derfor godt av de samme eksepsjonelt gode observasjonsforhold.

VISTAs hovedspeil måler 4,1 meter i diameter. Med fototerminologi kan vi beskrive VISTA som et 67-megapiksels digitalkamera med et 13 000 mm f/3,25 speilobjektiv.

Teleskopets hjerte er et tre tonn tungt kamera med 16 toppmoderne infrarøde detektorer.

Vitenskap med VISTA

VISTAs oppgave er å kartlegge den sørlige nattehimmel nøye og systematisk. Over de fem første årene skal teleskopet utføre seks store, offentlige kartlegginger. Noen av disse vil studere små himmelområder over lang tid for å avdekke ekstremt lyssvake objekter, mens andre er designet for å kartlegge hele den sørlige himmelhalvkule. Observasjonene kommer til å generere enorme datamengder, som vil danne grunnlag for mange forskjellige forskningsprosjekter – fra studier av smålegemer i vårt eget solsystem til kosmologiske undersøkelser av naturen til mørk materie og mørk energi. VISTA ventes å oppdage mange nye brune dverger i vår egen galakse og gjøre det mulig å teste ulike hypoteser rundt hva den mystiske mørke materien egentlig er. Ved hjelp av VISTA vil astronomer kunne konstruere et tredimensjonalt kart av omkring 5 % av hele det observerbare univers. Teleskopet vil være et kraftig verktøy for å oppdage kvasarer i det fjerne univers og studere utviklingen til galakser og galaksehoper. Blant annet ved å identifisere svært fjerne galaksehoper skal VISTA bidra til å øke kunnskapen om mørk energi.

VISTA ble påtenkt og utviklet av et konsortium av 18 universiteter i Storbritannia, ledet av Queen Mary-universitetet i London, og ble et in natura-bidrag til ESO som del av Storbritannia innmeldingsavtale. Designen og byggingen ble ledet av UK Astronomy Technology Centre tilhørende Science and Technology Facilities Council (STFC, UK ATC).

ESO gav sin formelle, foreløpige godkjenning av VISTA den 10. desember 2009. Teleskopet drives nå av ESO.

Mer om VISTA

VISTA

Name: Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy
Site: Cerro Paranal
Altitude: 2518 m
Enclosure: Compact optimised cylindrical enclosure
Type: Near-infrared survey telescope
Optical design: Modified Ritchey-Chrétien Reflector with corrector lenses in camera
Diameter. Primary M1: 4.10 m
Material. Primary M1: ZeroDur
Diameter. Secondary M2: 1.24 m
Material. Secondary M2: Astro-Sitall
Mount: Alt-Azimuth fork mount
First Light date: 11 December 2009
Active Optics: Yes
Images taken with VISTA: Link
Images of VISTA: Link
Press Releases with VISTA: Link
Did you know?
The Paranal observatory site is so remote that everything needed must be brought in specially. The 60 000 litres of water that are used per day are delivered by truck from Antofagasta.