Sammenligning: synlig lys vs. VISTAs infrarøde gigapikselmosaikk av Melkeveiens sentrale deler

Denne panoreringssekvensen gir et nærmere blikk på et nytt kjempebilde av Melkeveiens sentrale deler. Bildet er laget ut fra tusenvis av enkelteksponeringer med ESOs VISTA-teleskop ved Paranal-observatoriet i Chile, og sammenlignes her med et bilde tatt i synlig lys. De infrarøde observasjonene, som kommer fra den offentlig tilgjengelige VVV-kartleggingen, har blitt brukt til å undersøke et mye større antall enkeltstjerner i Melkeveiens sentrale deler enn man noensinne har gjort før. Fordi VISTAs kamera er følsomt for infrarødt lys, kan det se gjennom mye av støvet som blokkerer strålingen på synlige bølgelengder. Men også i VISTA-bildet er det en rekke tette, ugjennomskinnelige støvbånd å se.

Kilde:

ESO/VVV Survey/D. Minniti/Nick Risinger (skysurvey.org)
Music: Delmo -- Acoustic (disasterpeace.com)
Acknowledgement: Ignacio Toledo, Martin Kornmesser

Om videoen

ID:eso1242a
Språk:nb
Publiseringsdato:24. oktober 2012 12:00
Relaterte pressemeldinger:eso1242
Spilletid:02m 36s

Om objektet

Navn:Milky Way, Milky Way Galactic Centre
Type:• Milky Way
• Milky Way : Galaxy : Component : Center/Core
• X - Galaxies

HD


Large

Stor QuickTime
28,2 MB

Medium

Video-podcast
25,0 MB
Mellomstor Flash
35,5 MB

Small

Liten Flash
13,0 MB
Liten QuickTime
7,4 MB

For Broadcasters

Broadcast SD
793,0 MB

Se også