Datasimulering av hvordan en støvfelle oppstår

I denne datasimuleringen ser vi hvordan en virvel kan oppstå når en massiv planet vekselvirker med gass- og støvskiven omkring en ung stjerne. Videoen viser hvordan tettheten i gassen utvikler seg når en planet med ti ganger mer masse enn Jupiter, kretser rundt en stjerne i en radius av 20 ganger avstanden mellom Jorda og Sola. En stor virvel dannes ved den ytre kanten av hullet, og denne kan vedvare i mer enn tusen planetomløp. Virvelen kan fange millimeterstore partikler over tidsrom på millioner av år og forklare den tydelige strukturen som ALMA-teleskopet har observert i skiven omkring Oph-IRS 48.

Kilde:

P. Pinilla/ESO

Om videoen

ID:eso1325d
Språk:no
Publiseringsdato:Jun 6, 2013, 20:00 CEST
Relaterte pressemeldinger:eso1325
Spilletid:56s

Om objektet

Navn:Oph-IRS 48, Ophiuchus
Type:• Milky Way : Star : Evolutionary Stage : Young Stellar Object
• X - Stars
• X - HD Videos

HD


Large

Stor QuickTime
13.3 MB

Medium

Video-podcast
11.0 MB

Small

Liten Flash
5.6 MB

For Broadcasters

Broadcast SD
285.2 MB

Se også