Zoom inn på stjernedannelsesområdet NGC 2035

Videoen starter med et stort panorama av nattehimmelen og zoomer så inn på Store magellanske sky, en av Melkeveiens små nabogalakser. Nærbildet til slutt er tatt med Very Large Telescope og viser stjernedannelsesområdet NGC 2035 og en nærliggende rest etter en tidligere supernovaeksplosjon.

Kilde:

ESO/Digitized Sky Survey 2/Nick Risinger (skysurvey.org)/Robert Gendler (http://www.robgendlerastropics.com/). Music: John Dyson

Om videoen

ID:eso1348a
Språk:nb
Publiseringsdato:27. november 2013 12:00
Relaterte pressemeldinger:eso1348
Spilletid:56s

Om objektet

Navn:NGC 2035
Type:• X - Nebulae

HD


Large

Stor QuickTime
13,3 MB

Medium

Video-podcast
9,9 MB
Mellomstor Flash
12,0 MB

Small

Liten Flash
5,5 MB
Liten QuickTime
3,2 MB

For Broadcasters

Broadcast SD
285,2 MB

Se også