Panorering over kulehopen NGC 6362
Fly gjennom stjernehopen Messier 67
Panorering over stjernehopen Messier 67
Fly gjennom den unge stjernehopen Westerlund 1 (kunstnerisk framstilling)
Fly gjennom stjernehopen Messier 67 (med tekst)
Kunstnerisk framstilling av kvasaren 3C 279 (alternativ utgave)
Kunstnerisk framstilling av skiven og gasstrømmene rundt HD 14252
Zoom inn på den merkelige galaksen Centaurus A
Zoom inn på Blyanttåken
Panorering over Blyanttåken, en underlig rest etter en enorm stjerneeksplosjon
Sukkermolekyler i gassen omkring en ung sollignende stjerne (zoom)
Kunstnerisk framstilling av glykolaldehydmolekyler
Stjernehopen NGC 3766
Zoom inn på Måketåken (IC 2177)
Sammenligning: VISTAs infrarøde bilde versus ArTeMiS' submillimeterbilde av NGC 6334
Panorering over den merkelige galaksen Centaurus A
Zoom inn på en gravitasjonslinset galaksekollisjon i det fjerne univers
Zoom inn på Triangulumgalaksen
Et nærmere blikk på Triangulumgalaksen
Kunstnerisk framstilling av kvasaren 3C 279
Simulering av gasskyen som rives i stykker av det sorte hullet i Melkeveiens sentrum
Zoom inn på stjernefødestuen IC 2944 og Thackeray-globulene
Sammenligning: stjernedannende galakser i det tidlige univers observert med APEX og ALMA
Posisjonene til teleskopene brukt i VLBI-observasjonene av kvasaren 3C 279
Den unge stjernen HD 14252 (zoom)
Kunstnerisk framstilling av asteroide (25143) Itokawa
Kunstnerisk framstilling av asteroide (25143) Itokawa
Zoom inn på ArTeMiS' bilde av Kattepotetåken (NGC 6334)
Panorering over hodet til Måketåken (IC 2177)
En titt på støv nær Orions belte (zoom)
Zoom inn på Herbig-Haro-objektet HH 46/47
Illustrasjon av planetbanene i Gliese 667C-systemet
Zoom inn på kvasaren HE0109-3518
Zoom inn på NGC 6357
Zoom inn på radiogalaksen Centaurus A
Kunstnerisk framstilling av protogalaksehop i ferd med å dannes i det tidligere univers
Zoom inn på den unge dobbeltstjernen HK Tauri
Tredimensjonal framstilling av gassutstrømningene fra NGC 253
Zoom inn på stjernetåkene NGC 2014 og NGC 2020
Zoom inn på fødselen av en monsterstjerne
Zoom inn på stjernehopen NGC 3766
Animasjon av støvfellen
Zoom inn på spiralgalaksen NGC 1637
Zoom inn på Tors hjelm
En titt på støv nær Orions belte (panorering)
Zoom inn på tenåringsgalakser i det fjerne univers
Zoom inn på stjernedannelse i den sørlige del av Melkeveien
Livsløpet til en sollignende stjerne
Panorering over VLTs bilde av NGC 2014 og NGC 2020
"Hidden Universe" på 30 sekunder
Viser 51– 100 av 212