Zoom inn på spiralgalaksen NGC 1637
Zoom inn på Tors hjelm
En titt på støv nær Orions belte (panorering)
Zoom inn på tenåringsgalakser i det fjerne univers
Zoom inn på stjernedannelse i den sørlige del av Melkeveien
Livsløpet til en sollignende stjerne
Panorering over VLTs bilde av NGC 2014 og NGC 2020
"Hidden Universe" på 30 sekunder
Zoom inn på APEX' observasjoner av deler av Oriontåken
Zoom inn på den planetariske tåken IC 1295
Skjematisk framstilling av gravitasjonslinsing av fjerne, stjernedannende galakser
Kunstnerisk framstilling av utviklingen til en varm dobbeltstjerne med stor masse (med tekst)
Panorering over NGC 6357
Panorering over radiogalaksen Centaurus A
Zoom inn på den gamle soltvillingen HIP 102152
Tredimensjonal framstilling av gassutstrømningene fra NGC 253
Gassky som faller inn mot det sorte hullet i Melkeveiens sentrum
Datasimulering av hvordan en støvfelle oppstår
Panorering over VSTs bilde av Carinatåken
Sammenligning: synlig lys vs. VISTAs infrarøde gigapikselmosaikk av Melkeveiens sentrale deler
Fly gjennom solsystemet HD100546
Zoom inn på Carinatåken
Zoom inn på spiralgalaksen NGC 1187
Zoom inn på stjernehopen Messier 47
Zoom inn på galaksen ESO 137-001
Zoom inn på den åpne stjernehopen Messier 11
Et nærmere blikk på den åpne stjernehopen Messier 11
Galaksesammensmelting (kunstnerisk framstilling)
Zoom inn på den fargerike stjernehopen NGC 3590
Zoom inn på stjernedannelsesområdet Gum 41
Zoom inn på den planetariske tåken Abell 33
Panorering over den planetariske tåken Abell 33
MUSE observerer Oriontåken
Et nærmere blikk på stjernehopen NGC 3572 og dens dramatiske omgivelser
Utstrømninger fra den aktive galaksen NGC 3783 (illustrasjon)
Zoom inn på en formørkelsesvariabel dobbeltstjerne i Store magellanske sky
Kunstnerisk framstilling av en formørkelsesvariabel dobbeltstjerne
Zoom inn på vingene til Måketåken
Panorering over den mørke skyen Lupus 3 med tilhørende varme, unge stjerner
Et nærmere blikk på den lyssterke, åpne stjernehopen Messier 47
Zoom inn på Reketåken
Et nærmere blikk på de unge stjernene i den åpne hopen NGC 2547
Et nærmere blikk på spiralgalaksen NGC 1637
Zoom inn på kulehopen Messier 54
Zoom inn på stjernehopen NGC 3572
Gassky som rives i stykker av det sorte hullet i Melkeveiens sentrum
Den fargerike stjernehopen NGC 3590
Zoom inn på stjernen Beta Pictoris
Kunstnerisk framstilling av den gule hyperkjempen HR 5171
Kunstnerisk framstilling av Melkeveien
Viser 101– 150 av 226