Panorering over stjernedannelsesområdet NGC 6559
Grønn bønne-galaksen J2240
Panorering over VISTAs dype bilde av COSMOS-feltet
Zoom inn på den mørke skyen Lupus 4
Et nærmere blikk på den mørke skyen Lupus 4
Et nærmere blikk på stjernedannelse i den sørlige del av Melkeveien
Zoom inn på Gum 15
Gammaglimt begravd i støv (kunstnerisk framstilling)
Zoom inn på galaksene NGC 1316 og NGC 1317
MUSE-video av månen Europas passasje over Jupiter
Panorering over VLTs bilde av Toby jug-tåken
Scener fra ALMAs innvielse
Zoom inn på stjernehopen NGC 6520 og den mørke skyen Barnard 86
Sammenligning infrarødt/synlig lys: stjernehopen NGC 6520 og den mørke skyen Barnard 86
Kulehopenes utvikling
Den brune dvergen ISO-Oph 102
Panorering over VLTs nye bilde av spiralgalaksen NGC 1187
Kunstnerisk framstilling av utviklingen til en varm dobbeltstjerne med stor masse
Zoom inn på stjernen Tau Boötis
Zoom inn på den lyssterke stjernehopen NGC 3293
Et nærmere blikk på stjernehopen NGC 3293
Panorering over stjernedannelsesområdet Gum 41
Zoom inn på den gule hyperkjempen HR 5171
Panorering over den lyssterke stjernehopen Messier 7
Zoom inn på den åpne stjernehopen NGC 2547
Sammenligning: VISTAs infrarøde bilde av NGC 6357 versus VLTs bilde i synlig lys
Zoom inn i VISTAs dype bilde av COSMOS-feltet
Kunstnerisk framstilling av en fjern, gravitasjonslinset galaksekollisjon
Panorering over galaksene NGC 1316 og NGC 1317
H-alfa-linjen i den merkelige galaksen NGC 4650A
MUSE observerer den uvanlige galaksen NGC 4650A
En reise gjennom 3D-dataene for galaksen NGC 4650A
MUSE-observasjoner av den uvanlige galaksen NGC 4650A
Zoom inn på den lyssterke stjernehopen Messier 7
Zoom inn på stjernedannelsesområdet NGC 2035
Kunstnerisk framstilling av Gliese 667C-systemet
Kunstnerisk framstilling av Gliese 667C-systemet
Utviklingen til materialet rundt den gamle stjernen R Sculptoris over 2000 år (datamodell)
Kunstnerisk framstilling av kvasarenes snodige rotasjonsretninger
Et nærmere blikk på kulehopen Messier 54
SPHERE-instrumentet installeres på VLT
Zoom inn på Toby jug-tåken
Zoom inn på Oph-IRS 48
Et nærmere blikk på stjernefødestuen IC 2944 og Thackeray-globulene
Zoom inn på stjernedannelsesområdet NGC 6559
Zoom inn på VISTAs infrarøde bilde av NGC 6357
Et nærmere blikk på kulehopen 47 Tucanae
Dvergplaneten Makemake okkulterer en stjerne 23. april 2011
Simulering av den X-formede utbulningen i Melkeveien
Kunstnerisk framstilling av skiven rundt en ung stjerne
Viser 151– 200 av 221