ELT w liczbach

 

  • Średnica lustra głównego: 39 metrów
  • Powierzchnia zbierająca światło: 978 metrów kwadratowych


Artist impression of the ELT

 

 

39 metrów średnicy

Dzięki zwierciadłu o rozmiarze 39 metrów będzie to największy teleskop do obserwacji w zakresie światła widzialnego. Będzie od czterech do pięciu razy większy i zbierze około 15 razy więcej światła niż dzisiejsze najnowocześniejsze urządzenia tego typu. Będzie też znacznie większy od dwóch innych planowanych olbrzymich teleskopów: Teleskopu Trzydziestometrowego (Thirty-Meter Telescope) oraz Wielkiego Teleskopu Magellana (Giant Magellan Telescope).

Prawie 800 segmentów

Nie jest możliwe, aby zbudować tak wielkie zwierciadło w jednym kawałku. Zamiast tego 39-metrowe lustro zostanie utworzone z 798 heksagonalnych elementów o rozmiarach po 1,4 metra i grubościach po 5 cm. Całą ideą teleskopu jest modularność, tak aby elementy mogły zostać wykonane w dużych ilościach, co znacząco obniży koszty. Tylko takie podejście czyni ELT możliwym do wykonania przy ograniczonym budżecie.