Saradnja

Naučna saradnja

ESO ima širok program za saradnike (mlade astronome sa PhD diplomom) i studente, i na taj način doprinosi mobilnosti evropskih naučnika. Naučni savetnici iz drugih zemalja članica i ostalih zemalja rade kao gostujući naučnici na različitim ESO lokacijama. Takođe, ESO održava raznovrsan program međunarodnih konferencija sa temama koje su prevashodno astronomske i tehnološke prirode i pruža logističku podršku međunarodnom časopisu  Astronomija i astrofizika.

Saradnja sa industrijom

U cilju da obezbedi korisnike sa znatno boljim astronomskim teleskopima i instrumentima, ESO blisko sarađuje sa velikim brojem industrija visoke tehnologije. Zapravo, evropska industrija igra vitalnu ulogu u realizaciji ESO projekata. Bez entuzijazma i aktivnog učešća komercijalnih partnera iz svih zemalja članica i Čilea, ovakvi projekti ne bi bili mogući. Više informacija o ovome možete pronaći na stranici Odnosi sa industrijom.

ESO i EU

ESO je najistaknutija astronomska organizacija u Evropi. Od njenog osnivanja 1962. godine postala je glavni igrač u razvijanju i realizovanju najvećih istraživačkih projekata u astronomiji, ali je igrala i glavnu ulogu, u skladu sa Konvencijom, u negovanju i organizaciji evropske saradnje u oblasti astronomije. Stoga, ESO je vrlo dobro pripremljen da da značajan doprinos u cilju kreiranja Evropske istraživačke oblasti, inicijative Evropske unije koja ima cilj da učvrsti evropska istraživanja i razvoj i da podrži evropske napore da se realizuju tzv. Lisabonski ciljevi. Interakcija ESO-a i Evropske unije uključuje:

  • direktne akcije , koje se sprovode u sklopu Okvirnih programa
  • učešće u mrežama koje su finansirane od strane Evropske unije, kao što su OPTICON i ASTRONET;
  • aktivnosti sprovedene u okviru EIROforum partnerstva

Dok su neke aktivnosti povezane sa istraživanjem i razvojem i često sa određenim projektima u ESO-u, druge aktivnosti tiču se promocije nauke i obrazovanja. ESO je takođe učesnik diskusije na temu naučne politike koja je u toku, na evropskom nivou, a tiče se razvoja Evropske istraživačke oblasti.