Zvezdano jato NGC 3293
Zvezdano jato NGC 3293
ALMA-ima slika protoplanetarnog diska u okolini zvezde HL Tauri
ALMA-ima slika protoplanetarnog diska u okolini zvezde HL Tauri
Detaljan prikaz galaksije Trougao teleskopom VST
Detaljan prikaz galaksije Trougao teleskopom VST
Umetnički doživljaj izgleda Evropskog esktremno velikog teleskopa
Umetnički doživljaj izgleda Evropskog esktremno velikog teleskopa
Beta Pictoris u infracrvenoj svetlosti
Beta Pictoris u infracrvenoj svetlosti
Slika CG4 kometske globule sa Veoma velikog teleskopa
Slika CG4 kometske globule sa Veoma velikog teleskopa
Zbijeno zvezdano jato Mesje 54
Zbijeno zvezdano jato Mesje 54
Umetnički doživljaj izgleda Evropskog esktremno velikog teleskopa
Umetnički doživljaj izgleda Evropskog esktremno velikog teleskopa
Umetnički doživljaj izgleda Evropskog esktremno velikog teleskopa
Umetnički doživljaj izgleda Evropskog esktremno velikog teleskopa
Vansolarna planeta u pokretu
Vansolarna planeta u pokretu
Zvezdano porodilište Gum 15
Zvezdano porodilište Gum 15
Šareno zvezdano jato NGC 3532
Šareno zvezdano jato NGC 3532
Snimak eksplozije za E-ELT izbliza
Snimak eksplozije za E-ELT izbliza
Veoma veliki teleskop snimio planetarnu maglinu Abel 33
Veoma veliki teleskop snimio planetarnu maglinu Abel 33
Jato Divlje patke
Jato Divlje patke
Kako instrument MUSE vidi galaksiju ESO 137-001 koja je u procesu gubljenja gasa
Kako instrument MUSE vidi galaksiju ESO 137-001 koja je u procesu gubljenja gasa
Zvezdano porodilište Gam 41
Zvezdano porodilište Gam 41
Umetnička ilustracija prstenova oko asteroida Hariklo
Umetnička ilustracija prstenova oko asteroida Hariklo
Ceremonija potpisivanja sporazuma o pridruživanju Poljske
Ceremonija potpisivanja sporazuma o pridruživanju Poljske
Tamni oblak Lupus 4
Tamni oblak Lupus 4
Ilustracija protoplanetarnog diska oko binarnog sistema HK Tauri A i B
Ilustracija protoplanetarnog diska oko binarnog sistema HK Tauri A i B
Bljesak gama zraka u oblaku prašine (ilustracija)
Bljesak gama zraka u oblaku prašine (ilustracija)
Ilustracija vansolarne planete Beta Pictoris b
Ilustracija vansolarne planete Beta Pictoris b
Sudar galaksija u dalekom Univerzumu kroz uveličavajuću kosmičku lupu
Sudar galaksija u dalekom Univerzumu kroz uveličavajuću kosmičku lupu
Ilustracija formiranja kosmičke prašine oko eksplozije supernove
Ilustracija formiranja kosmičke prašine oko eksplozije supernove
Galaksije NGC 1316 i 1317
Galaksije NGC 1316 i 1317
Umetnički doživljaj vansolarnih planeta oko zvezde Beta Pictoris
Umetnički doživljaj vansolarnih planeta oko zvezde Beta Pictoris
Distribucija gasa u 30 galaksija u sudaru
Distribucija gasa u 30 galaksija u sudaru
Zvezdano porodilište u južnom delu Mlečnog puta
Zvezdano porodilište u južnom delu Mlečnog puta
Ilustracija dvojnog zvezdanog sistema GG Tauri-A
Ilustracija dvojnog zvezdanog sistema GG Tauri-A
Umetnička ilustracija formiranja protojata u ranom svemiru
Umetnička ilustracija formiranja protojata u ranom svemiru
SPHERE snimak prstena prašine oko zvezde HR 4796A
SPHERE snimak prstena prašine oko zvezde HR 4796A
Živopisno zvezdano jato NGC 3590
Živopisno zvezdano jato NGC 3590
Ilustracija magnetara u zvezdanom jatu Vesterlund 1
Ilustracija magnetara u zvezdanom jatu Vesterlund 1
Zvezdano jato Vesterlund 1
Zvezdano jato Vesterlund 1
Svečani početak radova na E-ELT teleskopu
Svečani početak radova na E-ELT teleskopu
Snimak teleskopa APEX regiona oko galaksija Paukova mreža
Snimak teleskopa APEX regiona oko galaksija Paukova mreža
Obavljene opservacije Saturnovog meseca Titana, uz pomoć polarizacionog modaliteta instrumenta SPHERE
Obavljene opservacije Saturnovog meseca Titana, uz pomoć polarizacionog modaliteta instrumenta SPHERE
Bljesak gama zraka u oblaku prašine (ilustracija)
Bljesak gama zraka u oblaku prašine (ilustracija)
Svečani početak radova na E-ELT teleskopu
Svečani početak radova na E-ELT teleskopu
Svečani početak radova na E-ELT teleskopu
Svečani početak radova na E-ELT teleskopu
Svečani početak radova na E-ELT teleskopu
Svečani početak radova na E-ELT teleskopu
Zvezdano jato Vesterlund 1 i položaj magnetara i njegovog najverovatnijeg saputnika
Zvezdano jato Vesterlund 1 i položaj magnetara i njegovog najverovatnijeg saputnika
Prikaz neba oko višestrukog zvezdanog sistema GG Tauri
Prikaz neba oko višestrukog zvezdanog sistema GG Tauri
Panoramski pogled na Sero Armazones sa Paranala
Panoramski pogled na Sero Armazones sa Paranala
Mesec iznad Sero Armazonesa
Mesec iznad Sero Armazonesa
Sero Armazones
Sero Armazones
ALMA/Habl kompozitna slika regiona koji okružuje mladu zvezdu HL Tauri
ALMA/Habl kompozitna slika regiona koji okružuje mladu zvezdu HL Tauri
Patuljasta galaksija UGC 5189A, položaj supernove SN2010jl (označena)
Patuljasta galaksija UGC 5189A, položaj supernove SN2010jl (označena)
Radovi na Sero Armazonesu dobro napreduju
Radovi na Sero Armazonesu dobro napreduju
Prikaz od 1 do 50 od 112