E-ELT koncept

Artwork showing some hexagonal mirror pieces of E-ELTTrenutni osnovni koncept podrazumeva teleskop sa ogledalom poluprečnika 39 metara, koji pokriva deo neba deset puta veći od punog Meseca. Sam dizajn ogledala je revolucionaran i baziran na novoj peto-ogledalskoj šemi koja rezultira slikama izuzetnog kvaliteta. Primarno ogledalo sastoji se od skoro 800 segmenata, svaki 1,4 metara širine, a samo 50 mm debljine. Optički dizajn zahteva ogromno sekundarnu ogledalo od 4,2 metra u prečniku, veće od svih primarnih ogledala ESO-vih teleskopa u La Siji.

Adaptivna ogledala su ugrađena u optiku teleskopa da bi kompenzovala razmazanost slike zvezde usled atmosferskih turbulencija. Jedno ovakvo ogledalo ima više od 6000 aktuatora koji mogu da promene svoj oblik i do hiljadu puta u sekundi.

Teleskop će imati nekoliko naučnih instrumenata. Prebacivanje sa jednog na drugi instrument će biti moguće u roku od nekoliko minuta. Teleskop i kupola moćiće da menjaju poziciju na nebu i za započnu novo posmatranje u kratkom vremenskom roku.

Mogućnost posmatranja u širokom rasponu talasnih dužina, od optičkih do srednje-infracrvenih, omogućiće naučnicima da iskoriste veličinu teleskopa u najvećoj mogućoj meri. 

Nazad    Dalje