Potraga za domom

Artwork showing some hexagonal mirror pieces of E-ELTIzvrstan teleskop zahteva izuzetnu lokaciju. Iz tog razloga, budući dom E-ELT-a se pažljivo bira, da bi bio najadekvatniji. Ovo, generalno gledano, znači neko visoko, suvo mesto, da bi se izbegao uticaj vlage pri posmatranjima. E-ELT Savetodavni komitet za odabir lokacije je do detalja istražio nekoliko pogodnih mesta u Argentini, Čileu, Maroku i Španiji. Slične napore uložio je i selekcioni tim za odabir lokacije Tridesetometarskog teleskopa (engl. Thirty-Meter Telescope, TMT). Zarad bolje efikasnosti, ranije odarane lokacije za TMT (sve u Severnoj ili Južnoj Americi) su isključene iz E-ELT studije, ali se podaci dele.

Od 2. do 3. marta 2010. godine, E-ELT Savetodavni komitet za odabir lokacije prezentovao je izveštaj Odboru ESO-a potvrđujući da sve lokacije navedene u finalnoj kratkoj listi (Amazon, Ventarones, Tolončar, Vizkačas u Čileu i La Palma u Španiji) poseduju veoma dobre uslove za astronomska posmatranja, svaka sa svojom specifičnom prednošću. Iz tehničkog izveštaja zaključeno je da Cero Amazon (Cerro Amazones), u blizini Paranala, odudara od ostalih kao preferentno mesto, zbog toga što pruža najbolji kompromis svih aspekata kvaliteta neba, a upravljanje teleskopom bilo bi integrisano sa već postojećom ESO Paranal opservatorijom.

Cero Amazon je planina visine 3060 metara u centralnom delu čileanske Atakama pustinje, 130 kilometara južno od grada Antofagasta i oko 20 kilometara od Cero Parnala, doma Veoma velikog teleskopa Južne evropske opservatorije.

26. aprila 2010, ESO-ov odbor, izabrao je Cero Amazon kao osnovno mesto za planirani Evropski izuzetno veliki teleskop E-ELT, prečnika ogledala 39 metara. 

Dana 13. oktobra 2011. godine, potpisan je sporazum između ESO-a i vlade Čilea, uključujući i donaciju od 189km2 zemlje oko planine Cerro Amazones za potrebe izgradnje teleskopa E-ELT kao i ustupanje područja u narednih 50 godina.

Predsednik Čilea, Sebastijan Pinjera je 27. oktobra 2013. godine predao zvanične dokumente u kojima stoji da čileanska vlada predaje zemlju oko planine Cerro Amazones ESO-u.

Linkovi:

Nazad    Dalje