Meddelanden 2012

ann12042-sv — Meddelande
ALMA:s uppgradering banar väg för nya upptäckter
5 juni 2012: Det nya teleskopet ALMA uppgraderas redan innan det är färdigbyggt. När uppgraderingen för ALMA, Atacama Large Millimeter/submillimeter Array, är klar kommer astronomer kunna undersöka universums första galaxer och leta efter vatten i andra planetsystem. ALMA:s styrelse har gett klartecken för en ny uppsättning av mottagare med prestanda i världsklass för att ge teleskopet tillgång till en del av ljusets spektrum som det för tillfället inte kan studera. Mottagarna byggs av ett internationellt konsortium där Chalmers och Onsala rymdobservatorium har nyckelroller. ALMA, världens största astronomiprojekt, är en kraftfull ny anläggning placerad på Chajnantor-platån i Chile. Teleskopet ger redan astronomer insikt i hur universum och dess galaxer har utvecklats sedan big bang, och i hur stjärnorna och planeterna i vår egen galax bildades. Trots att bara hälften av de 66 antenner som kommer att utgöra ALMA finns på plats på 5000 meters höjd (se ann12035) i norra Chile är ALMA redan i ...
Visar 1-1 av 1