De äldsta stjärnorna

Att mäta universums ålder

Astronomer har använt Very Large Telescope för att utföra unika mätningar som bereder vägen för en oberoende uppskattning av universums ålder. De mätte halten av den radioaktiva isotopen uran-238 i en stjärna som föddes då Vintergatan, den galax där vi bor, ännu höll på att bildas.

Liksom kol-14-datering i arkeologin mäter denna ”uranklocka" stjärnans ålder, men över mycket längre tidsskalor. Den visar att den äldsta stjärnan är 13,2 miljarder år gammal. Eftersom stjärnan inte kan vara äldre än universum självt, så måste universum vara ännu äldre än så. Det stämmer med vad vi vet från kosmologin, som uppmätt universums ålder till 13,7 miljarder år. Stjärnan, och Vintergatan, måste ha bildats mycket snart efter stora smällen. Se ESO:s pressmeddelande eso0106.

Ett annat resultat utnyttjar astronomisk teknik till sin yttersta gräns och kastar nytt ljus över Vintergatans allra första tid. Några astronomer gjorde den allra första mätningen av berylliumhalten hos två stjärnor i en klotformig stjärnhop. Med dess hjälp undersökte de det tidiga skedet mellan uppkomsten av de allra första stjärnorna i Vintergatan och av stjärnorna i denna klothop. De kom fram till att den första generationen stjärnor i Vintergatan måste ha bildats strax efter slutet på den omkring 200 miljoner år långa ”mörka tidsålder" som följde på stora smällen. Se ESO:s pressmeddelande eso0425.

– De spektra som erhållits av denna relativt ljussvaga stjärna är helt enastående, de är faktiskt av en kvalitet som tills helt nyligen var förbehållen stjärnor som kan ses med blotta ögat. Trots att den är så ljussvag kan alltså uranlinjen mätas upp med mycket god noggrannhet

Roger Cayrel, Parisobservatoriet
...

The Globular Cluster 47 Tuc