Europas fönster mot universum

Artist impression of the E-ELTESO har byggt upp avsevärd expertis inom att planera, bygga och driva stora astronomiska teleskop vid avskilda platser. ESO:s VLT (Very Large Telescope) är världens mest avancerade markbaserade teleskop för synligt ljus och har möjliggjort många vetenskapliga genombrott.

Denna expertis bildar ryggraden i ansträngningarna som görs för att utveckla ett Extremt Stort Teleskop för Europas astronomer. Grunddesignen blev klar i slutet av 2006. Slutdesignen för anläggningen, en studie som kostar 57 miljoner euro, är nu igång med målet att observatoriet E-ELT ska driftsättas tidigt nästa årtionde. Utöver dessa designaktiviteter studerar fler än 30 europeiska forskningsinstitut och högteknikföretag de tekniska aspekterna av stora teleskop inom sjätte ramverksprogrammet ”E-ELT designstudie” och sjunde ramverksprogrammet ”E-ELT förberedelseprojekt”, finansierade delvis av Europeiska kommissionen. E-ELT är ett högteknologiskt och vetenskapligt styrt högprestigeprojekt som innehåller en mängd innovativa utvecklingar. Det erbjuder mängder av möjligheter till teknikutbyten och spin-off-effekter, möjlighet till lukrativa teknikkontrakt och erbjuder ett dramatiskt sätt att visa upp europeisk industri.

E-ELT har redan vunnit ett brett stöd bland Europas forskare. Satsningen är det enda projektet inom optisk astronomi som valts ut till färdplanen för ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures). Det har även fått en framträdande plats i ASTRONET:s färdplan för europeisk infrastruktur för astronomi.

Europas ledarskap av detta flagskeppsprojekt kommer utan tvekan att höja den europeiska profilen inom forskning, teknik och industri.

Tillbaka            Nästa