ELT-konceptet

Artist impression of the ELTELT har en primärspegel på 39 meters diameter som täcker ett område på himlen som är ungefär en tiondel av fullmånens storlek. Själva optiska designen är i sig revolutionär och baseras på ett nytt system av fem speglar som ger utomordentlig bildkvalitet. Primärspegeln består av 798 segment, som vart och ett är 1,4 meter brett men bara 50 millimeter tjockt. Den optiska designen kräver en kolossal sekundärspegel med en diameter på 4 meter. Den blir nästan lika stor som de största primärspeglar som är i bruk i dagens teleskop.

Adaptiva speglar är integrerade i teleskopets optik för att kompensera för suddigheten som atmosfärens turbulens orsakar i bilder av stjärnor. Var och en av dessa speglar stöds av fler än 6000 så kallade aktuatorer som kan förvränga dess form tusen gånger per sekund.

Teleskopet kommer att ha flera vetenskapliga instrument. Det blir möjligt att byta mellan instrument på bara några minuter. Teleskopet och kupolen kommer också att kunna byta läge på natthimlen och starta en ny observation på mycket kort tid.

Möjligheten till att observera över ett brett spektrum av våglängder från synligt ljus till mellaninfraröda våglängder gör det möjligt för forskare att utnyttja teleskopets storlek till fullo.