VST – VLT Survey Telescope

vst_lombardi_5

VLT Survey Telescope (VST) är det senaste teleskopet som installerats vid ESO:s Paranalobservatorium (eso1119). Det är det största teleskopet i världen avsett för att kartlägga himlen i synligt ljus. Detta moderna 2,6-meterstelekop kommer att göra ESO:s VLT sällskap på Cerro Paranal, ett perfekt läge för markbaserade astronomiska observationer. Den kommer att utrustas med en enorm 268-megapixelkamera som heter OmegaCAM och kommer att bli efterföljaren till den mycket framgångsrika Wide Field Imager (WFI) som nu används på 2,2-meters MPG/ESO-teleskopet på La Silla.

Precis som VLT kommer det nya kartläggningsteleskopet att täcka ett brett våglängdsområde från ultraviolett ljus till nära-infrarött ljus (0,3 till 1,0 mikrometer). Men till skillnad från de största teleskopen som bara kan studera en liten del av himlen åt gången, som VLT, så är VST gjord för att kunna fotografera stora områden snabbt och djupt.

Med ett synfält på 1°x 1°, dubbelt så brett som fullmånen är VST tänkt att komplettera VLT genom att upptäcka och för-karakterisera astronomiska objekt från vidvinkelbilder, som VLT:s enhetsteleskop sedan kan observera ytterligare.

VST kommer att bestå av två speglar, en primärspegel (M1) med en diameter på 265 cm och en mindre sekundärspegel (M2) med en diameter på 93,8 cm. Teleskopet kommer att vara utrustat med ett enda instrument i fokalplanet: OmegaCAM. Denna enorma (16 000 x 16 000 pixlar) CCD-kamera har tillverkats av ett internationellt konsortium bestående av fem institutioner:: Nederländernas forskningsskola för astronomi (NOVA), Kapteyns astronomiska institut, Universitäts-Sternwarte München, Astronomiska observatoriet i Padova och ESO.

Forskning med VST

VST kommer att tillägnas kartläggningsprogram. Med sin moderna kamera, sin högkvalitativa optik och de utmärkta atmosfäriska förhållandena vid Paranal har VST möjligheten att göra viktiga upptäckter inom ett brett spann av forskningsområden inom astrofysik och kosmologi. Inom planetvetenskap kommer kartläggningsteleskopet inrikta sig på att upptäcka och studera avlägsna himlakroppar i solsystemet, såsom transneptuniska objekt, men även leta efter exoplanetpassager. Galaxplanet kommer att studeras noggrant och kommer att ge astronomer tillgång till data som gör det möjligt att förstå vår egen galax struktur och utveckling. På större avstånd kommer VST att utforska närliggande galaxer, planetariska nebulosor i andra galaxer och stjärnhopar, och kommer att kartlägga ljussvaga objekt och mikrolinsningshändelser. Inom kosmologi kommer VST att observera supernovor med medelhög rödförskjutning för att bättre kunna mäta stora avstånd i rymden och förstå universums expansion. VST kommer också att lea efter kosmiska strukturer med medelhög rödförskjutning, aktiva galaxkärnor och kvasarer för att fördjupa våra kunskaper om galaxbildning och universums tidiga historia.

VST-projektet är ett sammarbete mellan Europeiska Sydobservatoriet och Capodimontes astronomiska observatorium (OAC), som är en del av Italiens nationella astrofysikinstitut (INAF). Det italienska centret konstruerade teleskopet, medan ESO är ansvarigt för byggnations- och anläggningsarbetena på plats.

Teleskopet började användas 2011.

Vetenskapliga mål

Avsett för kartläggningar. Vintergatan, extragalaktiska planetariska nebulosor, ksmologi.

Mer om VST


Live image

Follow the VST on this live image updated every hour during daytime. Click on it to enlarge.

Live


VST

Namn: VLT Survey Telescope
Plats: Cerro Paranal
Höjd: 2635 m
Hölje: Kompakt optimerat cylindriskt hölje
Typ: Optiskt kartläggningsteleskop
Optisk konstruktion: Modifierad Ritchey-Chrétienreflektor med korrektionslinser
Diameter, Primärspegel M1: 2,61 m
Material, Primärspegel M1: Astro-Sitall
Diameter, Sekundärspegel M2: 0,938 m
Material, Sekundärspegel M2: Astro-Sitall
Infattning: Alt-Azimuth gaffelinfattning
Datum för första observationen: 8 juni 2011
Aktiv Optik: Ja
Did you know?
Stars form in dense clouds of the interstellar medium, but even in these densest regions the pressure is comparable to the most tenuous vacuum created in a laboratory on Earth. In these clouds, the temperatures are below -200 degrees Celsius.
Skicka dina synpunkter!
Subscribe to receive news from ESO in your language
Accelerated by CDN77