Kontakt dhe Biografia

Heral Buneci

Rr. M. Shyri, Pallati. 5, Shkalla 1, Apartamenti 8,
Tiranë,
Shqipëri - Albania
Cel: +355 (0)67 250 6587
E-mail: eson-albania@eso.org

Erald Buneci ka lindur më 14 janar 1976 në Tiranë, Shqipëri. I apasionuar që në moshë të re, pas shkencës dhe në veçanti pas astronomisë. Ai është diplomuar në degën e Fizikës në Universitetin e Tiranës në vitin 1998 - 2002. Në vitin 2002 bëhet anëtar i Qendrës Shqiptare të Astrofizikës. Ai gjithashtu punon edhe për mirëmbajtjen e webfaqes ‘www.albastrofizika.org’ së kësaj Qendre. Heraldi ka marrë pjesë në shumë aktivitete, duke ndihmuar mësuesit, astronomët amatorë, studentët, si dhe të ftuarit e moshave dhe profesioneve të ndryshme, në njohjen e qiellit. Në 2003-2005 ai punoi si përkthyes i artikujve shkencore për disa gazeta në Shqipëri, "Gazeta Biznesi',' Shekulli Online" etj. Pas vitit 2002 ai ka punuar si mësues në disa shkolla të mesme të kryeqytetit në lëndët Fizikë, Matematikë e Informatikë. Ai ka rreth 10 vjet eksperiencë profesionale në përpunimin grafik, kryesisht në riparimin e fotografive të vjetra si dhe të audios, videos e përpunimit 3D.

Rrjeti Shkencor i ESO-s

Departamenti i marrëdhënieve me publikun dhe i edukimit ka krijuar një rrjet personash në shtetet anëtare të ESO-s e më gjerë, të cilët shërbejnë si kontakte lokale të ESO-s me median lidhur me zhvillimet, publikimet etj. Në të njëjtën kohë këto kontakte mund të sigurojnë lidhje të dobishme ndërmjet medias dhe shkencëtarëve në vendin e tyre. Zakonisht anëtarët e ESON, ose përfaqësuesit e tyre janë komunikues me kohë të plotë të cilët njohin (mediat, akademitë, etj.) si dhe ndërveprojnë rregullisht me to. Ata janë të aftë të pozicionojnë sa më mirë vendin e tyre, të kenë një interes të madh në promovimin e ESO-s dhe të japin rregullisht ide se si të arrijnë më mirë objektivat në vendin e tyre. Më saktë, misioni i tyre është: “Të veprojnë si media e ESO-s dhe përfaqësues në vendet anëtare dhe në vendet e fuqishme anëtare me një synim të kryesor: promovimin e misionit të ESO-s si dhe demonstrimin e shumë aspekteve frymëzuese të astronomisë.