ESO sign at the access road to La Silla

The ESO sign-post at the start of the access road to La Silla, in 1967.

Të drejtat:

ESO/Middelburg

Rreth fotografisë

Id:ehpa-4-1967-mb-pelicano
Tipi:Fotografik
Data e Publikimit:Mar 29, 2019, 15:00 CET
Publikime të ngjashme:eso1906
Përmasat:7680 x 5281 px

Rreth objektit

Tipi:Unspecified
Kategori:La Silla

Formate Fotografish

JPEG i madh
8,2 MB
Publikim JPEG
2,9 MB

 

Shih dhe