2009 to be the International Year of Astronomy

2009 International Year of Astronomy poster

Të drejtat:

ESO

Rreth fotografisë

Id:eso0754a
Tipi:Punim artistik
Data e Publikimit:20 Dhjetor 2007
Publikime të ngjashme:eso0754
Përmasat:610 x 1153 px

Rreth objektit


Formate Fotografish

JPEG i madh
108,7 KB