Infographic explaining how a Lyman-alpha Blob functions

This diagram explains how a Lyman-alpha Blob, one of the largest and brightest objects in the Universe, shines.

Të drejtat:

ESO/J. Geach

Rreth fotografisë

Id:eso1632b
Tipi:Hartë
Data e Publikimit:Sht 21, 2016, 12:00 CEST
Publikime të ngjashme:eso1632
Përmasat:6793 x 4986 px

Rreth objektit

Tipi:Unspecified
Kategori:Illustrations

Formate Fotografish

JPEG i madh
2,1 MB
Publikim JPEG
1,0 MB