Comet Hale-Bopp

False-colour image of Comet Hale-Bopp. The central part has been further processed as to show the asymmetrical component; here an enormous dust jet, emanating northwards of the nucleus, is clearly visible.

Të drejtat:

ESO

Rreth fotografisë

Id:eso9627a
Tipi:Vëzhgim
Data e Publikimit:20 Maj 1996
Publikime të ngjashme:eso9627
Përmasat:590 x 566 px

Rreth objektit

Emri:Comet Hale-Bopp
Tipi:Solar System : Interplanetary Body : Comet
Kategori:Solar System

Formate Fotografish

JPEG i madh
171,2 KB

Wallpaper

1024x768
321,2 KB
1280x1024
455,3 KB
1600x1200
579,4 KB
1920x1200
632,0 KB
2048x1536
799,1 KB

Ngjyra & filtera

BandaTeleskopi
Optik
R
MPG/ESO 2.2-metre telescope
EFOSC2

 

Shih dhe