McNeil's Nebula

McNeil's Nebula, discovered by amateur astronomy Jay McNeil on 23 January 2004, is a reflection nebula surrounding a newborn star.

Të drejtat:

ESO

Rreth fotografisë

Id:mcneil
Tipi:Vëzhgim
Data e Publikimit:Dhj 3, 2009, 23:18 CET
Përmasat:1615 x 958 px

Rreth objektit

Emri:McNeil's Nebula
Tipi:Milky Way : Nebula : Appearance : Reflection
Distanca:1300 vite dritë
Constellation:Orion
Kategori:Nebulae

Formate Fotografish

JPEG i madh
1,4 MB

Wallpaper

1024x768
651,4 KB
1280x1024
1,1 MB
1600x1200
1,6 MB
1920x1200
1,9 MB
2048x1536
2,2 MB

Koordinatat

Position (RA):5 46 12.58
Position (Dec):0° 4' 33.44"
Field of view:6.78 x 4.02 arcminutes
Orientimi:Veriu është 0.2° majtas vertikales