Teleskopi Evropian Ekstremisht i Madh

Syri më i madh në botë i drejtuar drejt qiellit

Teleskopët shumë të mëdhenj janë konsideruar si një nga prioritetet më të mëdha në astronominë e bazuar në tokë. Ata do ta zgjerojnë shumë njohurinë mbi astrofizikën, duke mundësuar studime të detajuara të subjekteve, duke përfshirë planetët rreth yjeve të tjerë, objektet e parë në Univers, vrimat e zeza gjigante si dhe natyrën e shpërndarjen e lëndës dhe energjisë së errët të cilat dominojnë në Univers.

Që nga viti 2005 ESO ka punuar së bashku me komunitetin e tij Evropian të astronomëve dhe astrofizikanëve për të përcaktuar teleskopin e ri gjigant që nevojitet për dekadën e ardhshme. Më shumë se 100 astronomë nga të gjitha vendet Evropiane kanë marrë pjesë që nga viti 2006, duke ndihmuar zyrat projektuese të ESO-s për të prodhuar një koncept të ri, në të cilin performanca, kostoja, planifikimi dhe rreziku janë vlerësuar me kujdes.

I emëruar ELT që do të thotë: ‘Extremely Large Telescope’, ky teleskop revolucionar që do të ndërtohet në tokë, do ta ketë diametrin e pasqyrës kryesore në kategorine e 40-metrave dhe do të jetë teleskopi optik dhe infrakuq, më i madh në botë: “syri më i madh në botë drejt qiellit”.

Science with the ELT

Me nisjen e punimeve të planifikuara në fillim të dekadës tjetër, ELT do të përballet me sfidat më të mëdha shkencore të kohëve tona. Ai do të shenjëstrojë një numër të konsiderueshëm të rejash, duke përfshirë gjetjen e planetëve të ngjashëm me Tokën rreth yjeve të tjerë në zonat e banueshme të tyre, vend ku jeta mund të ekzistojë – një nga objektet e shenjta të astronomisë vëzhguese. Ai gjithashtu do të kryejë ‘arkeologji yjore’ në galaktikat e afërta, si dhe do të kontribuojë në kozmologji duke matur yjet dhe galaktikat e para, duke vëzhguar natyrën e lëndës dhe energjisë së errët. Përveç kësaj, astronomët po planifikojnë dhe pyetjet për të papriturat – pyetjet e reja dhe të paparashikueshme që me siguri do të lindin nga zbulimet e bëra me ELT.

Science goals

General purpose extremely large aperture optical/infrared telescope. Some science areas are to be high redshift galaxies, star formation, exoplanets and protoplanetary systems.

Live image

Follow Cerro Armazones on this live image taken from Cerro Paranal. It is updated every hour during daytime. Click on it to enlarge.

Live

Kërkoni më shumë rreth këtij projekti mbresëlënës? Atëherë, lutemi të përdorni tabelën e mëposhtme:


Watch the trailer

Loading the player...

Download this trailer in other formats from the Video Archive.

 

A Tour of Paranal and Cerro Armazones

Virtual Tour of Paranal and Cerro Armazones

Click on the image to take a Virtual Tour at Paranal and nearby Cerro Armazones.

 

ELT

Name: Extremely Large Telescope
Site: Cerro Armazones
Altitude: 3046 m
Enclosure: Hemispherical dome
Type: Optical/near-infrared Giant Segmented Mirror Telescope
Optical design: Five-mirror design — three-mirror on-axis anastigmat + two fold mirrors used for adaptive optics
Diameter. Primary M1: 39 m (798 hexagonal 1.4 m mirror segments)
Material. Primary M1: Zerodur®
Diameter. Secondary M2: 4 m
Material. Secondary M2: Zerodur®
Diameter. Tertiary M3: 3.75 m
Mount: Alt-Azimuth mount
First Light date: 2024
Active Optics: Yes
Adaptive Optics: 2.60 m adaptive M4 using 6 Laser Guide Stars
Images of the ELT: Link
Press Releases with the ELT: Link

 

Did you know?
Stars form in dense clouds of the interstellar medium, but even in these densest regions the pressure is comparable to the most tenuous vacuum created in a laboratory on Earth. In these clouds, the temperatures are below -200 degrees Celsius.
Did you know?
The ELT will gather 100 000 000 times more light than the human eye, 8 000 000 times more than Galileo's telescope, and 26 times more than a single VLT Unit Telescope. In fact, the ELT will gather more light than all of the existing 8–10-metre class telescopes on the planet, combined.