Teleskop kërkimor për fushën e astronomisë që studion dritën e dukshme dhe infra të kuqe

VISTA ― Teleskopi kërkimor për fushën e astronomisë që studion dritën e dukshme dhe infra të kuqe ― është pjesë e Observatorit të Paranalit. VISTA punon me gjatësitë e valëve opranë infra të kuqes dhe është teleskopi kërkimor më i madh në botë. Pasqyra e madhe e tij, fusha e gjerë e pamjes dhe detektorët e tij shumë të ndjeshëm do tëzbulojnë një pamje komplet të re të qiellit të jugut.

Teleskopi është vendosur pranë (VLT) Teleskopit Shumë të Madh "Very Large Telescope" dhe ka të njëjtat kushte të shkëlqyeshme vrojtimi.

VISTA ka një pasqyrë kryesore prej 4.1 metrash. Në terma fotografikë ajo mund të mendohet si një kamera dixhitale prej 67 megapikselash me një lente pasqyre prej 13 000 mm f/3.25.

Në zemër të teleskopit është një kamera e madhe prej tre tonësh me 16 detektorë të ndjeshëm infra të kuq të teknologjisë së fundit.

 

Shkencë me VISTA-n

Koha e vrojtimit të VISTA-s do ti dedikohet plotësisht krijimit të hartës së qiellit dhe gjashtë studime të mëdha nga publiku do të marrin shumicën e kohës së vrojtimit gjatë 5 viteve të para të punës me të. disa do të studiojnë zona të vogla të qiellit me ekspozim shumë të gjatë për të dalluar objekte ekstremisht të zbehta dhe të tjerë do të studiojnë të gjithë qiellin e jugut. Vëzhgimet do të krijojnë koleksione të mëdha me të dhëna të rejatë cilat do të ndihmojnë kërkimet në shumë projekte në fushën e astronomisë që variojnë nga studimet e trupave të vegjël në Sistemin tonë Diellor deri në kërkimet kozmologjike të natyrës së lëndës dhe energjisë së errët. Pritet që VISTA të gjejë brenda galaktikës sonë shumë yje xhuxh kaf dhe të jetë në gjendje të testojë idetë rreth natyrës së lëndës së errët. Duke përdorur të dhënat e marra nga teleskopi VISTA astronomët do të jenë në gjendje të krijojnë një hartë tre dimensionale të rreth 5% të të gjithë Universit të dukshëm. Për më tepër, VISTA do të jetë një pajisje e fuqishme në gjetjen e kuazarëve të largët dhe në studimin e evolucionit të galaktikavedhe grumbujve të tyre. Ajo do të ndihmojë në hetimin e natyrës së energjisë së errët duke gjetur grumbullime shumë të largëta galaktikash.

VISTA u ideua dhe u projektua nga një bashkëpunim i 18 universiteteve në Angli, e drejtuar nga Mbretëresha Mari, Universiteti i Londrës dhe u bë një kontribut për ESO-n si pjesë e marrëveshjes së pranimit të Anglisë.

 

Menaxhimi i projektit pwr dizenjimin dhe ndwrtimin e teleskopit undwrmor nga Kwshilli Shkencor mbi Teknologjinw e Ndwrtesave i Qendrws sw Astronomisw nw UK (STFC, UK ATC)

The telescope was provisionally accepted by ESO on 10 December 2009 and is noë operated by ESO.

Science goals

Devoted to surveys. Variable stars, deep surveys, broën dëarfs, remote Solar System bodies (TNO, KBO).

More about VISTA

VISTA

Name: Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy
Site: Cerro Paranal
Altitude: 2518 m
Enclosure: Compact optimised cylindrical enclosure
Type: Near-infrared survey telescope
Optical design: Modified Ritchey-Chrétien Reflector ëith corrector lenses in camera
Diameter. Primary M1: 4.10 m
Material. Primary M1: ZeroDur
Diameter. Secondary M2: 1.24 m
Material. Secondary M2: Astro-Sitall
Mount: Alt-Azimuth fork mount
First Light date: 11 December 2009
Active Optics: Yes