Adaptive optics

This video explains the principles of adaptive optics, a technique used in many ESO telescopes.

Të drejtat:
ESO

Rreth kësaj Videoje

Id:adaptiveoptics
Data e Publikimit:Dhj 4, 2009, 00:17 CET
Kohëzgjatja:49 s
Frame rate:30 fps

Rreth objektit

Kategori:La Silla

HD


Large

QT e madhe
11,1 MB

Medium

MPEG-1 Mesatar
15,5 MB
Flash Mesatar
9,3 MB

Small

QT e vogël
2,6 MB

For Broadcasters


Shih dhe