Working at the ALMA AOS

Working inside the ALMA Array Operations Site (AOS) Technical Building.

Të drejtat:

ESO

Rreth kësaj Videoje

Id:alma09aos8
Data e Publikimit:Shk 22, 2010, 11:43 CET
Kohëzgjatja:07 s
Frame rate:30 fps

Rreth objektit

Emri:ALMA AOS
Tipi:Unspecified : Technology : Observatory : Facility
Kategori:ALMA

HD


Large

QT e madhe
1,8 MB

Medium

Flash Mesatar
1,7 MB

Small

Flash i vogël
772,2 KB
QT e vogël
457,4 KB

For Broadcasters