Constructions at the ALMA site

Constructions at the ALMA Array Operations Site (AOS) on the Chajnantor plateau in northern Chile.

Të drejtat:
ESO

Rreth kësaj Videoje

Id:alma09chajconstr7
Data e Publikimit:Shk 22, 2010, 11:43 CET
Kohëzgjatja:07 s
Frame rate:30 fps

Rreth objektit

Kategori:ALMA

HD


Large

QT e madhe
1,9 MB

Medium

Flash Mesatar
1,6 MB

Small

Flash i vogël
818,8 KB
QT e vogël
460,5 KB

For Broadcasters


Shih dhe