Correlator

The Correlator at the ALMA Array Operations Site (AOS) Technical Building.

Të drejtat:

ESO

Rreth kësaj Videoje

Id:alma10correlator9
Data e Publikimit:Dhj 31, 2010, 22:32 CET
Kohëzgjatja:05 s
Frame rate:30 fps

Rreth objektit

Kategori:ALMA

HD


Large

QT e madhe
933,6 KB

Medium

Publikim Video
977,8 KB
Flash Mesatar
1,1 MB

Small

Flash i vogël
343,7 KB
QT e vogël
176,0 KB

For Broadcasters