Relocation of an ALMA AEM antenna to the OSF (part 21, time-lapse)

Relocation of an ALMA AEM antenna to the OSF (part 21, time-lapse). This video was produced in 2012.

Të drejtat:

ESO

Rreth kësaj Videoje

Id:alma12antrelocationtl21
Data e Publikimit:Nën 20, 2012, 10:39 CET
Kohëzgjatja:25 s
Frame rate:30 fps

Rreth objektit

Emri:ALMA transporters, Atacama Large Millimeter/submillimeter Array
Tipi:Unspecified : Technology
Kategori:ALMA

HD


Large

QT e madhe
5,6 MB

Medium

MPEG-1 Mesatar
10,5 MB
Flash Mesatar
5,0 MB

Small

QT e vogël
1,4 MB

For Broadcasters