ALMA compilation 2008

The material has been edited especially for broadcast use, without commentary or music.

Të drejtat:

ESO

Rreth kësaj Videoje

Id:alma2008
Data e Publikimit:Dhj 4, 2009, 00:17 CET
Kohëzgjatja:20 m 19 s
Frame rate:30 fps

Rreth objektit


HD


Large

QT e madhe
315,0 MB

Medium

Flash Mesatar
284,2 MB

Small

QT e vogël
77,0 MB

For Broadcasters