ALMA antennas at Chajnantor

Të drejtat:

ESO

Rreth kësaj Videoje

Id:alma2010chajantq
Data e Publikimit:Maj 17, 2010, 13:58 CEST
Kohëzgjatja:07 s
Frame rate:30 fps

Rreth objektit

Emri:Atacama Large Millimeter/submillimeter Array
Tipi:Unspecified : Technology : Observatory : Telescope
Kategori:ALMA

HD


Large

QT e madhe
2,0 MB

Medium

Flash Mesatar
1,9 MB

Small

Flash i vogël
805,5 KB
QT e vogël
484,6 KB

For Broadcasters