ALMA at the Chajnantor plane

Të drejtat:

ESO

Rreth kësaj Videoje

Id:alma2010chajb
Data e Publikimit:Maj 17, 2010, 13:58 CEST
Kohëzgjatja:17 s
Frame rate:30 fps

Rreth objektit

Kategori:ALMA

HD


Large

QT e madhe
3,7 MB

Medium

Flash Mesatar
3,1 MB

Small

QT e vogël
954,9 KB

For Broadcasters


Shih dhe