ALMA control room at the OSF

Të drejtat:

ESO

Rreth kësaj Videoje

Id:alma2010ctrlroome
Data e Publikimit:Maj 17, 2010, 13:58 CEST
Kohëzgjatja:14 s
Frame rate:30 fps

Rreth objektit

Emri:ALMA OSF
Tipi:Unspecified : Technology
Kategori:ALMA

HD


Large

QT e madhe
2,7 MB

Medium

Flash Mesatar
2,4 MB

Small

QT e vogël
714,1 KB

For Broadcasters