ALMA base delivery (part 3)

Delivery of the base of a European antenna for ALMA to the Operations Support Facility.

Të drejtat:
ESO

Rreth kësaj Videoje

Id:almabaseaug09c
Data e Publikimit:Dhj 4, 2009, 00:17 CET
Kohëzgjatja:26 s
Frame rate:30 fps

Rreth objektit

Kategori:ALMA

HD


Large

QT e madhe
5,9 MB

Medium

Flash Mesatar
5,0 MB

Small

QT e vogël
1,5 MB

For Broadcasters