ALMA base delivery (part 4)

Delivery of the base of a European antenna for ALMA to the Operations Support Facility.

Të drejtat:
ESO

Rreth kësaj Videoje

Id:almabaseaug09d
Data e Publikimit:Dhj 4, 2009, 00:17 CET
Kohëzgjatja:18 s
Frame rate:30 fps

Rreth objektit

Kategori:ALMA

HD


Large

QT e madhe
3,8 MB

Medium

Flash Mesatar
3,1 MB

Small

QT e vogël
986,9 KB

For Broadcasters